O nás

Společnost Bohemia Energie s.r.o

je novým subjektem na trhu s energiemi. V současné době je výhradním dodavatelem tepla pro 53 budov po celé České Republice. Pro své klienty zajišťuje veškeré služby související s energiemi v jejich objektech a 24 hodinový dispečink.Co nabízíme

... bezstarostné vytápění, energetické úspory, efektivnost ...

... obsluha, údržba, servis a opravy vyhrazených tepelných zařízení ...

... spolehlivý, kvalitní a úsporný program pro vaši kotelnu nebo výměníkovou stanici ...

... vaše teplo, naše starost ...


Jsme tým profesionálně vyškolených odborníků,kteří jsou vždy připraveni s vámi konzultovat vaše požadavky. Vždy pro vás nalezneme to nejlepší a nejvýhodnější řešení…


... …aby vám bylo teplo!


Obchodujeme na základě smlouvy o dodávce a odběru tepelné energie, která je v souladu se zákonem č. 513/1991 Sb., (obchodní zákoník), v platném znění a zákonem č.458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), uzavřené mezi dodavatelem tepelné energie a odběratelem tepelné energie.